Togos Konsulat Phone Email Help
  Yritys
Toiminta-alueet
Yhteystiedot
Asiakkaat
Togon konsulaatti
Togos Konsulat
  
 
 

TOGOS KONSULATTogos Konsulat i Finland

Togos Konsulat grundades i Helsingfors, Finland år 1998. Konsulatets uppgift är att fungera som ett gränssnitt av Togo for Nordiska individer och företag samt andra organisationer.

Konsulatets tjänster

Visum: Visum till Togo oberoende av sökandes nationalitet med giltigt pass
Bekräftande av dokumentens äkthet: Ofta i samarbete med landets myndigheter
Rådgivning: För individer och företag


VISUM

Visum typer

Konsulatet kan bevilja antingen 30 dagars eller 90 dagars visum. Båda Togos visum kan fås som single entry (en inresa i landet och en utresa) eller multiple entry (flera resor in i och ut) visum.
Visum kan sökas för: affärsresa eller konferens (Business), semester (Tourism), besök hos bekanta (Visit) eller genomresa (Transit).

Förberedande åtgärder

Innan du söker visum till Togo försäkra dig om att passet är giltigt minst sex månader efter den dagen du önskat att visumet skall träda i kraft.
Kontrollera med läkare vilka vaccinationer du måste han när du reser till Togo och vilka frivilliga vaccinationer läkaren rekommenderar.
Kontrollera Konsulatets eventuella stängningstider innan du skickar dina ansökningshandlingar till Konsulatet.
Reservera cirka 2 veckor för Konsulatet för behandlingen av din visumansökan.

Sökandet av visumet

Printa visumansökningsformuläret (se högra sidan) och fyll i all väsentlig information (glöm inte typen av visumet, giltighetstiden och start datumet) och skriv under (datum, plats och underskrift med namnförtydligandet).

Betala visumet via banken till Konsulatets konto
SWIFT-BIC: DABAFIHH
IBAN: FI75 8000 1070 7128 65

Om du betalar via nätet printa ut kvittot om betalningen.

Visumpriserna är följande:
30 dagars singel entry visum: 30 euro
30 dagars multiple entry visum: 40 euro
90 dagars singel entry visum: 50 euro
90 dagars multiple entry visum: 70 euro

Tilläggsavgifter:
Porto och administrativ avgift: Finland 15 euro och Europa 20 euro försändelse
Snabbehandlingsavgift: 20 euro / pass (behandling inom 5 arbetsdagar)

Skicka följande dokument till Konsulatet:
1. Pass av alla visumsökande (i passet dokumenterad mindre årigt barn behöver inte eget visum)
2. En ifylld och underskriven visumansökning
3. Ett passfoto
4. Kopia av vaccinationsbeviset
5. Kvitto om betalningen

OBS!
P.g.a. virussituationen konsulatet är stängt. Post till konsulatet ska skickas till adressen:

Togos konsulat
Olli Sulander
Ringbergsvägen 11
FI-01690 Vanda

Återlämnandet av passet

När passet är utrustat med visumet kommer passet att skickas

- inom Finland som som en postgiroförsändelse eller som ett rekommenderat brev eller som ett snabb brev
- till andra länder som ett snabb brev eller rekommenderat brev

till adressen som står i ansökan.

Kontaktuppgifter

Togos Konsulat

Teknobulevarden 3-5
(Technopolis)
FI-01530 Vanda
FINLAND


Olli Sulander
Honorärkonsul
+358 20 74 66 050
förnamn.efternamn@accgroup.fi

OBS!
Konsulatets kontor har flyttats tillfälligt p.g.a.corona situation.
Aktuell adress:
Togos Konsulat
Olli Sulander
Ringbergsvägen11
FI-01690 VandaVISUMFORMULÄR

Visumansökningsformulär »Togos Konsulat i Finland

Teknobulevarden 3-5
(Technopolis)
FI-01530 Vanda
FINLANDTogos Ambassad i Tyskland

Grabbeallee 43
13156 Berlin
GERMANY

tel +49 30 499 08 968
fax +49 30 499 08 967

Information om Togo

Om landet »

Om tjänster »

Om riket »