Toiminta-alueet: Konsultointi Phone Email Help
 Yritys
Toiminta-alueet
Konsultointi
Valmennus
Rekrytointi
Analysointi
Juridiikka
Yhteystiedot
Asiakkaat
Togon konsulaatti
Togos Konsulat
  
 
Toteutuksia muun muassa näillä toimialolla

Autokauppa
CC -palvelutalo
Hotelli
Julkaisu
Kylpylä
Leipomo
Lentoliikenne
Makeiset
Matkailu
Operaattori
Pankki
Posti
Rahoitus
Ravintola
Tietotekniikka
Virvoitusjuoma


 

Konsultointi

ACC Groupin konsultit ovat olleet käynnistämässä useiden suomalaisten palvelualan suuryritysten sisäisiä asiakaspalvelukeskuksia tai kehittämässä jo olemassa olevia toimintoja jo vuodesta 1985 lähtien. Pääpaino konsultoinnin toteutuksessa on asiakasrajapinnan toiminnallisen ja taloudellisen tehokkuuden, kommunikoinnin laadun sekä asiakastyytyväisyyden varmistamisessa.

Konsultoinnin päätoiminta-alueita ovat:

- kommunikointi sekä asiakas- ja asianhallintaprosessit
- teknologiaratkaisujen suunnittelu- ja implementointiprojektit
- organisaatiosuunnittelu, rekrytointi-, valmennus-, seuranta- ja ohjaustoimenpiteet
- lakien ja asetusten sekä toimialasäännösten soveltaminen sekä teknologiaratkaisuissa että toiminnassa


Konsultoinnin tueksi ACC Group on kehittänyt erilaisia CCM - alueen ohjelmistoja. Näistä 3Ct - Customer Care Capability test on yleisimmin käytetty ennen konsultoinnin käynnistämistä toimenpiteiden kohdistuksen yhteydessä. Ohjelmistoa käytetään myös konsultoinnin tuloksena syntyvien toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen oikeellisuuden sekä niiden avulla saatujen tulosten varmistamiseksi. 3Ct:n avulla voidaan siis mitata yrityksen CCM-toimintojen nykytilaa sekä muutoksia kehitystoimenpiteiden toteutuksen aikana ja niiden jälkeen.

Asiakasvastuullinen konsultti vastaa aina koko projektin toteutuksesta. Hän on lisäksi asiakkaan yhteyshenkilönä koko projektin ajan. Kaikki toimenpiteet ja niiden vaatimat investoinnit suunnitellaan ja sovitaan vaiheittain etukäteen.

Toiminta-alueiden pääsivu »