Toiminta-alueet: Valmennus Phone Email Help
 Yritys
Toiminta-alueet
Konsultointi
Valmennus
Rekrytointi
Analysointi
Juridiikka
Yhteystiedot
Asiakkaat
Togon konsulaatti
Togos Konsulat
  
 
 

Valmennus

ACC Group valmentaa asiakaspalveluyksiköiden käynnistys- ja kehitysprojektien yhteydessä asiakaskommunikoinnin ja asianhallinnan toteutus- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä toimeksiantajien kanssa vastaamaan heidän strategiaansa ja toteutettavia prosesseja.

Tarveanalyysissa ja käytännön muutosten todentamisessa käytetään 3Ct -analyysiohjelmistoa. Valmennuksen sisällön suunnittelussa, koulutuksen toteutuksessa sekä itseopiskelussa hyödynnetään CQS®-P -suunnitteluohjelmistoa.

Kommunikoinnin toteutuksen analysointiin, raportointiin ja palautteen antamiseen käytetään puolestaan CQS®-A -analyysiohjelmistoa.

Suurimman toiminnallisen ja taloudellisen hyödyn 3Ct- ja CQS® -ohjelmistojen käytöstä toimeksiantaja saa, jos ne ovat yrityksen käytössä jatkuvasti. Tällä tavoin valmennuksien ja itseopiskelumateriaalien sisältö on täysin yrityskohtainen, ja siksi sekä ulkoisten että sisäisten asiantuntijoiden valmennus voidaan toteuttaa täysin yhtenevän sisäisen materiaalin avulla.

Kommunikoinnin toteutuksen analysointi ja palautteen antaminen tapahtuu myös samojen periaatteiden ja materiaalien ohjeistamana riippumatta siitä mikä taho toimenpiteet toteuttaa.

Analyysien tulosten perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa hyvin kohdistettua syventävää valmennusta, kun valmennus- ja analyysiohjelmistot ovat teknisesti ja toiminnallisesti yhtenevät sekä jatkuvasti toimeksiantajan käytössä.

Valmennuksen onnistumisen edellytyksiä parantaa vielä se, että CQS®-P -järjestelmässä koulutukset ja materiaalit voidaan suunnitella kontakti-, asiakas-, asiakasryhmä-, kommunikoija-, prosessi-, pooli- tai yleistasolla.

Toiminta-alueiden pääsivu »

3Ct -pääsivulle »

CQS-pääsivulle »