Toiminta-alueet: Rekrytointi Phone Email Help
 Yritys
Toiminta-alueet
Konsultointi
Valmennus
Rekrytointi
Analysointi
Juridiikka
Yhteystiedot
Asiakkaat
Togon konsulaatti
Togos Konsulat
  
 
 

Rekrytointi

ACC Group suorittaa kehitysprojektien yhteydessä kommunikoijien ja heidän suoranaisten esimiestensä rekrytointia.

Yhdessä toimeksiantajan kanssa määritellään ensiksi tehtävän toimenkuva ja käytännön työn sisältö. Tämän jälkeen näiden vaatimusten jälkeen määritellään toimenhaltijan ihanneprofiili ja ominaisuuksien painoarvot. Tämän jälkeen suunnitellaan kaikki kyseiseen tilanteeseen rekrytointiprosessin vaiheet ja vastuut.

Näiden määritysten jälkeen toimeksiantaja tai ACC Group käynnistää sovitun kaltaisen viestinnän avoimista paikoista ja miten hakijoiden tulee toimia.

Hakijoiden sopivuuden arviointi tapahtuu sekä toimeksiantajan että ACC Groupin toimesta, jonka arviointi perustuu puhelimessa tapahtuvaan haastatteluun. Näissä toimenpiteissä ACC Group käyttää itse kehittämäänsä haastattelumetodia, jossa verrataan hakijan ominaisuuksia vuodesta 1985 asti kerättyihin menestyvän asiakaspalveluhenkilön ja myyjän ominaisuuksiin yhdistettynä avoinna olevien tehtiävien edellä kuvatulla tavalla määriteltyihin vaatimuksiin. Molemmat arviointiin käytettävät ominaisuusryhmät painotetaan siis täytettävän tehtävän vaatimusten mukaan.

Tällä tavoin toteutetun rekrytoinnin tulokset antavat erittäin selkeän kuvan hakijan sopivuudesta kyseiseen tehtävään - ei hänen yleissopivuudestaan vastaavanlaisiin tehtäviin. Siksi näitä ACC Groupin arvioinnin tuloksia voidaan käyttää ainoastaan kyseessä olevan tehtävän yhteydessä.

Toiminta-alueiden pääsivu »