Toiminta-alueet: Analysointi Phone Email Help
 Yritys
Toiminta-alueet
Konsultointi
Valmennus
Rekrytointi
Analysointi
Juridiikka
Yhteystiedot
Asiakkaat
Togon konsulaatti
Togos Konsulat
  
 
 

Analysointi

ACC Group toteuttaa olemassa olevien asiakaspalvelukeskuksien toiminnan analysointia omien analyysituotteidensa avulla sekä toimeksiantajien ja yhteistyökumppaneiden ratkaisuja ja raportteja hyödyntäen.

Yritykset käyttävät CCM-toimenpiteiden toteutuksessa monia eri tieto- ja teleteknisiä järjestelmiä sekä erityyppisiä henkilöresursseja. Näiden osa-alueiden yhteistoiminnan tehokkuudesta riippuu asiakashallinnan taloudellinen ja toiminnallinen tulos.

Asiakashallinnan johtamisessa tarvitaan hyvin suunniteltua ja räätälöityä mittaus-, seuranta- ja ohjausjärjestelmää, jonka avulla tarkkaillaan reaaliaikaisesti kaikkia olennaisesti tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Tällaisen järjestelmän tulee myös skaalautua siten, että kullakin vastuualuetasolla saadaan juuri omaan päätöksentekoon tarvittavaa informaatiota.

Mittaus-, seuranta- ja ohjausjärjestelmässä tulee myös olla mahdollisuus asettaa taloudellisen ja toiminnallisen budjetin määrittelemiä tavoitteita kaikille eri mittaustasoille. Näin voidaan myös reaaliaikaisesti seurata tavoitteen täyttymistä kaikilla eri tasoilla.

Tehokkaassa nykyaikaisessa järjestelmässä tulee raporttien syntyä automaattisesti ja tulosten tulee olla helposti saatavissa myös sähköisessä muodossa.

Näitä vaatimuksia vastaamaan ACC Group on ollut kehittämässä internet-pohjaista NFT - Night Flight Tool'ia, joka on parhaillaan pilottivaiheessa. Tässä NFT -rakaisussa hyödynnetään kaikkia toimeksiantajan sekä ACC Groupin omien analyysituotteiden tietoja. Tiedot synkronoidaan ja presentoidaan absoluuttisina lukuina sekä vertailuina budjettiin.Katso 3Ct -Customer Care Capability test »