Toiminta-alueet Phone Email Help
  Yritys
Toiminta-alueet
Konsultointi
Valmennus
Rekrytointi
Analysointi
Juridiikka
Yhteystiedot
Asiakkaat
Togon konsulaatti
Togos Konsulat
  
 
1. Toiminta-alueet

1.1. Kommunikointi ja asianhallinta

1.2. Teknologia

1.3. Organisaatio

1.4. Juridiikka

 

1. Toiminta-alueet

ACC Groupin asiakkuuksienhallinnan, asiakaspalvelun ja myynnin toiminta-alueet pitävät sisällään seuraavia toimintoja:

1.1. Kommunikointi ja asianhallinta
1.2. Teknologian toiminnalliset määritykset
1.3. Organisaation kehittäminen
1.4. Asiakkuuksienhallinnan toimintojen juridiikka


1.1. Kommunikointi ja asianhallinta

Kommunikoinnin ja asianhallinnan kehittäminen tapahtuu yrityksen strategiasta johdettujen prosessien näkökulmasta. Kommunikointia kehitettäessä pyritään siihen, että asiakas- rajapinnassa tapahtuvassa kommunikoinnissa informaation vaihto ja käsittely toteutetaan sillä tavalla, että sekä asiakas että organisaation edustaja pystyy toimimaan kummankin tavoitteen näkökulmasta optimaalisella tavalla. Asianhallinnan suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kommunikoinnissa ja sen jälkeen tapahtuvien toimenpiteiden mahdollisimman tehokas toteutuminen.

1.2. Teknologia

Asiakaskommunikopinnin teknologiaratkaisut tulee suunnitella ja toteuttaa kommunikoinnin ja asianhallinan prosessien perusteella siten , että tavoitteeksi asetettu henkilöresursseilla toteutettava ja automatisoitu toiminta voidaan saavuttaa. ACC Groupin osaamisalueena on määrittää tästä näkökulmasta teknologiaan liittyvät in put - ja out put - vaatimukset.

1.3. Organisaatio

Kun yritykselle on edellä kuvatulla tavalla luotu toimintaedelly- tykset, tulee organisaatioon rakentaa sekä sosiaalisia tiimejä että osaamispooleja . Pooleihin osallistumisoikeuden saavuttaa tiedoilla ja taidoilla. Näitä eri poolien resursseja käytetään dynaamisesti, jotta varmistettaisiin prosessien maksimaa- linen läpivienti. Tiimit puolestaan ovat pysyviä sosiaalisia ryhmiä, joista ihmiset osallistuvat eri osaamispoolien toimintaan. Näiden molempien ryhmien kehittämiseksi ACC Group tekee henkilöresurssien arviointia ja uusrekrytointia sekä valmennus- ta.

1.4. Juridiikka

Myynnin, asiakaspalvelun, markkinoinnin, asiakastietojen käsittelyn, asiakkaan informoinnin jne toteutusta säätelevät monet juridiset määräykset. Toisaalta asiakkuuksienhallinnan teknologian kehittyminen on antanut yrityksille yhä enemmän toimintamahdollisuuksia tällä alueella. Jotta yritykset voisivat hyödyntää uusia ratkaisuja maksimaalisesti lain määrittelemissä puitteissa, toteuttaa ACC Group myös tämän alueen juridista konsultointia teknologia- ja toimintamalliratkaisujen yhteydessä.